נרות חנוכה

10

45 נרות חנוכה.
אל תדאגו! ספרנו את כל הנרות וזה מספיק לכל החג.

קונים נרות חנוכה מעמותת אנוש והרווחים מועברים ישירות למתמודדי הנפש שהכינו אותם במרכזי התעסוקה, כחלק מתהליך שיקום.

זמינות: במלאי

0