מדיניות פרטיות עמותת אנוש

הנך מתבקש לקרוא מדיניות פרטיות זו בטרם תעשה כל שימוש באתר.
תנאי השימוש המפורטים בתקנון אתר העמותה, חלים על מדיניות פרטיות זו ומהווים חלק בלתי נפרד ממנה.
בשימוש באתר זה ו/או בגישה לאתר זה אתה מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את מדיניות פרטיות זו וכי אתה מסכים לכך שאנוש, העמותה הישראלית לבריאות הנפש, ע"ר 580019800, (להלן :"העמותה") תעשה שימוש במידע האישי שלך בהתאם למדיניות פרטיות זו.
אם אינך מסכים לכל התנאים שלהלן אנא אל תעשה כל שימוש באתר זה.
העמותה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר ולכן פירטנו להלן במדיניות פרטיות זו את הדרכים שבהן בכוונתנו לעשות שימוש במידע האישי שיגיע לידינו באמצעות אתר זה.

איסוף מידע
בעת ההרשמה לשירותי העמותה (בטפסים המקוונים באתר או בטפסים ידניים) תתבקש לספק לנו פרטים אישיים, כגון: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכדו'.

פרטי תשלום
התשלום עבור שירותי העמותה נעשה באמצעות שירותי צד שלישי כגון שירותי סליקה ("חברת תשלום"). אנו לא שומרים נתוני אשראי או מידע על אמצעי תשלום, כל פרטי אמצעי התשלום מעובדים על-ידי חברת התשלום בהתאם לתנאי השירות שלהם.

שימוש במידע ומטרות שימוש
המידע שהינך מעלה לאתר זה הינו באחריותך. עליך לשקול היטב את הפרטים שהינך מעלה.
המידע הנאסף מאפשר לנו לספק לך את השירות, וכן מאפשר לנו פעילות שוטפת הכרוכה בניהול השירות ובבקרה על המתרחש בו. השימושים שבאפשרותנו לבצע במידע עשויים לכלול גם את המטרות הבאות: (1) תפעול ותמיכה בשירות (2) יצירת קשר לצורך תפעול השירות וקבלת משובים (3) ניתוח נתונים וסטטיסטיקות (4) התאמה אישית של תוכן השירות (5) ציות לחוק ובירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת.

דיוור ורשימת תפוצה
בהרשמתך לשירותי העמותה אתה מסכים כי העמותה תיצור עמך קשר בנוגע לשירות. אנו עשויים לשמור תכתובות שנערכו בינינו לבינך לצורך ניהול ושיפור השירות. הרישום גם מהווה הסכמה להיכלל ברשימת התפוצה שלנו, כך שמדי פעם תקבל מאיתנו עדכונים ופרסומים בנוגע לאירועים ושירותים חדשים וידיעות אחרות שעשויות לעניין אותך. בכל עת תוכל להסיר עצמך מרשימת התפוצה דרך המיילים שנשלחים או ע"י משלוח דוא"ל לכתובת info@enosh.org.il לאחר הגשת בקשת הסרה העמותה תחדל מלשלוח אליך דיוורים.

שיתוף מידע
אלא אם נאמר אחרת במסמך זה, העמותה לא תמסור את המידע האישי שלך לצד שלישי מבלי לקבל תחילה את הסכמתך מראש ובכתב. אם העמותה תהיה מעורבת בפירוק, מיזוג, רכישה, או כל צורה אחרת של מכירה של נכסיה, כולם או חלקם, אנו ניתן הודעה טרם העברתו של מידע אישי והכפפתו למדיניות שמירת פרטיות אחרת.
המידע הנאסף נשמר במאגר המידע שלנו, המאוחסן על גבי מערכות המחשב שלנו.
אנחנו עשויים לשתף את המידע שלך עם ספקי שירות, קבלני משנה העובדים עמנו ו/או המספקים שירותים מסוימים מטעמנו בארץ ובחו"ל וגורמים המשתפים איתנו פעולה וזאת ככל שהדבר יידרש לצורך מתן השירות ותפעול האתר ו/או האפליקציה, שיפורם, פיתוח שירותים נוספים, גיוס תרומות וקידום פעילות חברתית או התנדבותית. כמוכן, אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל. חברות אלה אינן רשאיות לשתף או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שאנחנו מספקים שלא עבורנו או לצורך תפעול השירות. בנוסף, אנחנו עשויים להעסיק גורמי צד שלישי מהימנים כדי לסייע בהפצת סקרים ו/או תכנים אחרים.

שמירה על החוק והסדר הציבורי
אף על-פי שאנו עושים מאמץ לשמור על פרטיותך, ייתכן שנידרש על-פי חוק לחשוף מידע שסיפקת בעת שימושך בשירות ומידע אודות אנשים המאיימים ו/או עשויים לפגוע בנו, במשתמשים שלנו ו/או בשירותינו (כגון הונאה מצד משתמשים, שליחת איומים, הפצת ספאם וכו') או אנשים שפעולותיהם עלולות לגרום נזק לאחרים או לפגוע בהם.

אבטחת מידע
אנו נוקטים אמצעי בטיחות מתאימים על מנת להתגונן מפני ביצוע גישה בלתי מורשית או שינוי, גילוי או השמדה בלתי מורשים של נתונים. אנו מגבילים את הגישה למידע אישי אודותיך לעובדים, מתנדבים, קבלנים שאנו מאמינים כי יש להם צורך סביר לקבל מידע זה. אנשים אלו כפופים להתחייבויות לשמירת סודיות. השרתים ומאגרי הנתונים שלנו מוגנים על ידי טכנולוגיית אבטחה ברמה סבירה/המקובלת. על אף שאיננו יכולים להבטיח הגנה מפני כל הפסד, שימוש בלתי ראוי, גילוי בלתי מורשה, שינוי או השמדה של נתונים, אנו עושים מאמצים סבירים למנוע מקרים כגון אלו.

שינויים במדיניות הפרטיות
אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. במקרה של שינוי נוהלי הפרטיות שלנו, נשנה מסמך זה כך שתוכל לדעת איזה מידע אנחנו אוספים, כיצד אנחנו עשויים להשתמש בו ובפני מי אנחנו עשויים לחשוף אותו. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת בשירות שלנו ו/או בדואר אלקטרוני. מומלץ לעיין בהצהרה זו מדי פעם כדי לקבל מידע על האופן שבו אנחנו מגנים על המידע שלך.

פרטי קשר
אם יש לך שאלות או הצעות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור איתנו קשר במייל: info@enosh.org.il

*מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך פונה לגברים ולנשים כאחד.

0
    0
    עגלת הקניות שלך
    העלה שלך ריקהחזרה לחנות